Bendrosios nuostatos

Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB „Riglosa” (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.riglosa.lt

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja prekių krepšelį.

Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti”.

Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

Apmokėjimas ir pristatymas

Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti iš karto po sandorio, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas nutraukia mokėjimą arba nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo – pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per laiko terminą, kuris nurodytas prie kiekvienos prekės.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą ir priimti siunčiamas užsakytas prekes.

Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis arba netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

Pirkėjui atsisakius priimti prekes, po gauto pranešimo, jog užsakymas išsiųstas, pinigai už prekių pristatymo išlaidas jam negrąžinami.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę apriboti Pirkėjo atsiskaitymo, siuntimo būdo pasirinkimo ir pirkimo galimybes, jei Pirkėjas daugiau nei vieną kartą neįvykdo savo įsipareigojimų atsiimti prekes.

Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

Jeigu už prekę mokėjote nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas, bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

Prekių kokybė, garantijos.

riglosa.lt internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių būtini duomenys nurodomi prekių aprašymuose.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Riglosa.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

riglosa.lt tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Kitu atveju, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedas:

30 dienų (kalendorinių dienų) pinigų gražinimo garantija.