Bendrosios nuostatos

Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB “Riglosa” (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.riglosa.lt

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja prekių krepšelį.

Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką “Patvirtinti”.

Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

Apmokėjimas ir pristatymas

Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti iš karto po sandorio, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas nutraukia mokėjimą arba nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo – pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per laiko terminą, kuris nurodytas prie kiekvienos prekės.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą ir priimti siunčiamas užsakytas prekes.

Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis arba netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

Pirkėjui atsisakius priimti prekes, po gauto pranešimo, jog užsakymas išsiųstas, pinigai už prekių pristatymo išlaidas jam negrąžinami.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę apriboti Pirkėjo atsiskaitymo, siuntimo būdo pasirinkimo ir pirkimo galimybes, jei Pirkėjas daugiau nei vieną kartą neįvykdo savo įsipareigojimų atsiimti prekes.

Prekių grąžinimas 14 d.d.

Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

Jeigu už prekę mokėjote nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas, bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

Prekių kokybė, garantijos.

riglosa.lt internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių būtini duomenys nurodomi prekių aprašymuose.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Riglosa.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

riglosa.lt tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Kitu atveju, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedas:

14 dienų (kalendorinių dienų) pinigų gražinimo garantija.

VARTOTOJŲ ATSILIEPIMŲ RAŠYMO TEISĖS IR TAISYKLĖS

1.1. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne riglosa.lt, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.2.  Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

1.3.  laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę riglosa.lt;

1.4. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

1.5.  trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantis paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.

1.6.  Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks riglosa.lt ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

1.7.  Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:

1.7.1.  bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

1.7.2.  nepažeis riglosa.lt ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

1.7.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

1.8. riglosa.lt pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.